English|Esperanto |Polski

Dit Java Applet (source) tekent de korste weg tussen twee punten op het aardoppervlak. Klik op twee plaatsen (of typ de coordinaten in, of kies een stad)!:

Jammer! Je kunt geen Java-programma's gebruiken. Misschien staat het gewoon niet aan (netscape: options | network preferences | languages | Enable Java, Microsoft Internet Explorer: View | Options | Security | Enable Java Programs).


14 augustus 1997, Michiel Meeuwissen