Herman; 26 november

Een schooner milieu

Er wordt heden ten dage veel te veel CO2-gas geproduceerd. Er wordt zelfs zoveel vervaardigd dat men bang is dat deze gashoeveelheid ervoor zal zorgen dat de temperatuur op aarde omhoog gaat.

Te veel CO2-gas, wat valt daar aan te doen?

Ten eerste is het volgens mij mogelijk om van CO2-gas een stof te maken die bij kamertemperatuur in vaste gedaante is. Dit zou eventueel kunnen door de CO2-moleculen te laten kleven aan een of ander goedje dat bij kamertemperatuur vast is. Het mooiste zou natuurlijk zijn om zuivere vaste CO2 (bij kamertemperatuur) te krijgen, maar dit zal vanwege de opbouw van de CO2-moleculen wel niet gaan.

Nu, als dit mogelijk is kunnen de bedrijven, de belangrijkste producenten van het gas, in plaats van het vervuilen van de lucht en dus ons leefklimaat, een stofje aanmeken dat waarschijnlijk niet helemaal gezond is, maar wel handbaar. Men kan de zo gevormde 'vaste CO2' bijvoorbeeld in de zee dumpen of simpelweg de ruimte in sturen.

Misschien is bovenstaande oplossing voor de overmatige CO2-hoeveelheid in de lucht niet helemaal gezond voor ons milieu. Door het zomaar weghalen, weggooien van CO2 uit ons leefklimaat verstoor je waarschijnlijk het 'natuurlijk' evenwicht. Indien dit inderdaad het geval is, heb ik de volgende oplossing voor het probleem:

In de kweekwetenschap is men al aardig in staat om planten bomen etc. in de gewenste vorm te krijgen. Zo verkrijgt men bijvoorbeeld door kruising van verschillende appelboomsoorten, appelstruikjes die veel meer appels gegeven dan de oorspronkelijke grote appelbomen. Daar komt bij dat de kleine appelstruikjes veel gemakkelijker te beplukken zijn.

Maar door kweken en eventueel met behulp van alle kennis die ons het DNA-onderzoek ons geeft, moet het toch mogelijk zijn om planten of bomen te vervaardigen met hele, hele, hele grote groene bladeren, waar dus heel, heel veel bladgroen aan zit en die dus heel veel CO2 kunnen opnemen en omzetten in O2. Zo kunnen dus groene machines ontstaan die ons van het CO2 afhelpen en ons zuurstof daar voor in de plaats geven.

Ik weet niet of het net genoemde mogelijk is. Het kan best zo zijn dat de groene oplossing van het probleem alleen haalbaar is als er zeer veel hele grote bladerenplanten worden geplant die afbreuk doen aan ons leefklimaat (op een manier zoals windmolens de horizon kunnen 'vervuilen', maar dan net wat anders). Ook kan het zo zijn dat het onmogelijk is om geschikte grote groene bladerenbomen te kweken. Em misschien is het wel onmogelijk (of onhandig) om van CO2-gas een 'vaste stof' te maken. Omdat (mij) dit nu nog allemaal onbekend is, pleit ik voor onderzoek dat duidelijkheid geeft omtrent deze zaken en dat ons vertelt of bovenstaande mogelijk en gewenst is.