Herman; 20 november

De datum

Het is nu al weer een week en 2 dagen geleden dat het ideeën boek werd gecreëerd. Het was, zoals beschreven staat in het idee van 11 november, de bedoeling om dit ideeënboek te gebruiken om de groep aanstaande titeldragers, waar ik zelf toe behoor, te dwingen om elke dag een zelfbedacht idee toe te vertrouwen aan, dat is te publiceren in, dit boek.

Hier volgt uit dat het ideeënboek een soort krant is die elke dag verschijnt en vol staat met hoogwaardige column.

Nu kan men zich afvragen welke datum er boven deze "kranteartikelen" moet staan. Echter, een zeer jong mens weet hier al het antwoord op: De datum van dag waarop de krant verschijnt.

Nu staat in het basisidee van 11 november dat elke dag een schoone gedachte aan het ideeënboek moet worden toegevoegd. Als je dus een idee voor een bepaalde datum maakt om aan bovenstaand zinnetje te voldoen, dan houdt dit dus in dat je dat idee die dag wilt publiceren . Hieruit volgt dat het ideeën boek ter perse gaat wanneer alle stukjes voor een bepaalde dag zijn ingeleverd en ingeplakt. En omdat alle stukjes die voor een bepaalde dag zijn ingeleverd, bedoeld zijn om diezelfde dag nog te worden gepubliceerd, gaat het ideeën boek dus ter perse wanneer alle stukjes voor die dag, die op die dag binnenkomen, zijn ingeleverd en ingeplakt. Dus boven de stukjes die in het ideeënboek komen moet de datum van de dag staan waar voor deze stukjes zijn gemaakt.

Michiel is het hier niet mee eens. Hij vindt het geschiedvervalsing om boven zijn stukje de publicatiedatum te vermelden. Volgens hem moet daar de datum van de dag waarop het stukje is gemaakt.

Nu kan ik mij enigszins voorstellen dat Michiel de datum waarop het geschrijf is vervaardigd om wat hij zegt geschiedvervalsing te voorkomen, gepubliceerd wil zien boven zijn stukje. Maar het volgende van hem kan ik niet helemaal volgen. Want wat doet hij nou? Hij gaat elke dag 's avonds aan zijn computer zitten en vertelt dan de computer zijn idee wat hij die dag heeft gefabriceerd. Dit stukje geeft hij als hij klaar is de datum van die dag mee. Vervolgens gaat hij slapen, en nadat hij 's morgens vroeg vrolijk is opgestaan levert hij zijn idee in. Dit doet hij niet met de intentie om een idee voor die dag in te leveren dus om zijn idee voor die dag als artikel in het ideeënboek erkent te krijgen. nee, het afgeleverde is het idee van gisteren. Immers er staat boven het stukje nergens een clou die het tegendeel doet vermoeden!! Maar het ideeën boek van de vorige dag is zoals uit voorgaande blijkt al ter perse gegaan. Michiel wil zijn stukje publiceren in de krant, in het ideeënboek wat al is gepubliceerd. Dit is dus onmogelijk! Dit is in de tijd reizen. Dit is sneller gaan dan het licht. Dit is absurd.

Begrijp mij niet verkeerd. Eigenlijk kan mij het helemaalniets schelen welke datum er boven iemands stukje voor een bepaalde dag staat. Al zet men er de datum van een dag in de toekomst neer. Maar ik vind sommige data alleen een beetje vreemd, ongepast, dat is alles en dat wilde ik even vertellen.