Herman; 19 november

Vlees is lekker maar bovenal nuttig!

Ieder mens die bovenstaande titel leest, is het met het tweede gedeelte van het onderstreepte eens. Je kan veel met je spieren (=vlees!) doen. Wij mensen kunnen onder andere lopen, eten en ons voortplanten dankzij onze spieren.

Wij en vele andere dieren met ons, maken aan onze spieren kenbaar dat ze moeten bewegen door middel van kleine stroompjes, de zogenaamde zenuwpikkels. Zo doet een muis zijn bek open als je hem een stukje brood voorhoudt omdat hij dat stukje brood lekker 8, maar vooral omdat er een stroompje naar zijn kaakspieren vloeit.

Als men er nu in slaagt om een koperdraadje in de baan waar de zenuwprikkel zich beweegt, de zenuwbaan, te bevestigen, is het dus mogelijk om de muis op elke gewenst tijdstip zijn bek te laten openen door het toevoegen van de juiste stroomstoot aan het koperdraadje. Als we vervolgens ook in de (sluitspier voor de kaak)-zenuwbaan een koperdraadje bevestigen is het door het toevoegen van stroom ook mogelijk om de muis zijn bek op elk gewenst tijdstip te laten sluiten.

Als we nu een methode ontwikkelen om bijvoorbeeld de kaakspier van de muis ook voor langere tijd buiten het lichaam te conserveren en te voeden (dwz van energie voorzien), door bijvoorbeeld een circulatienetwerk van bloed te maken (waarbij bloed de drager is van onder andere de essentiële benodigdheden van de spier zoals energie en lucht), kunnen we dus een motor/machine maken die aangedreven wordt door dierlijke spieren!!! (De spieren zijn dan te controleren op de hierboven beschreven manier.) De zo ontstane machine is zeer milieuvriendelijk want scheidt alleen natuurlijke producten af en is bovendien als hij kapot gaat op te eten! Dit laatste kan van geen enkele hedendaagse machine worden gezegd.

Om nog even, zoals een goed schrijver betaamt, op de titel terug te komen, wilde ik graag het volgende nog even opmerken: Niet iedereen is het met de eerste zinsnede van de titel eens. Gelukkig hoeft dit ook niet. Het betreft hier namelijk de subjectieve mening van ondertekende.

P.S. Een slimme lezer kan zich de vraag stellen of het wel rendabel is om een dierlijke motor te maken. Want stel dat je een hele grote pomp, die veel energie verbruikt, nodig hebt om slechts één enkele spier van bloed te voorzien en te laten bewegen. Daar word je dan ook niet erg gelukkig van. Nu inderdaad. Dit is waar. Maar ik opper dus om te onderzoeken of het mogelijk en zo ja of het rendabel is om zo'n dierlijke motor te gebruiken.