Converted by Unregistered Copy of Wp2Html
Herman; 29 januari

Nog zoveel te doen

Zoals impliciet al aangegeven in het stukje van 27 januari, is het een mooi doel om te proberen van alle dingen alles af te weten. Zo moet je bijvoorbeeld alles afweten van economie, psychologie, geschiedenis, (vreemde) talen en hun literatuur (-geschiedenis) en ga zo maar door. Om bovenstaande te bewerkstelligen is het zinnig om allerlei boeken te lezen. Hieronder volgt een lijst van boeken die ik zinnig vindt, en van plan ben, om te lezen om zo mijn kennis op te vijzelen.

- Japan. De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht; K.G. van Wolferen.

- Archibald Strohalm; Harry Mulish.

- Also sprach Zarathustra; Nietzsche.

- Nietzsches Zarathoestra; Roland Duhamel.

- Malcolm X, Socialism and Black Nationalism; Kevin Ovenden.

- Het gelijk van het genoeg; Henk van Arkel.

- De donkere kamer van Damocles; W.F. Hermans.

- Eline Vere; L. Couperus.

- Algemene Nederlandse Spraakkunst; ISBN 90013349642 of

ISBN 9030902450.

- Quantummechanicaboek

De onderwerpen van bovenstaande boeken zijn vrij uiteenlopend wat natuurlijk zeer goed is voor de op velerlei verschillende aspecten te ontwikkelende kennis. Ook ben ik van plan om een standaard werk over de verschillende stromingen in de psychologie (in de loop van de tijd), met daarin de verschillende methodes van die stromingen uitvoerig beschreven, te bestuderen om zo meer vat te krijgen op hoe psychologen denken en dachten over hun vakgebied en te ontdekken wat daaraan goed en fout is. Ditzelfde wil ik doen met het vakgebied economie, zodat ik ook daar een zeer duidelijke mening over krijg.

Op het gebied van de biologie ben ik zeer geïnteresseerd in hoe de hersenen werken. Een diepgaand boek over hoe men daar tegenwoordig over denkt, was 1993 niet het jaar van de hersenen?, zou daarbij zeer van pas komen. Ook ga ik een poging doen om alles over DNA te weten te komen, en ook wil ik mij storten in de verschillende theorieën die er zijn over waarom en hoe men ouder wordt.

Ik ben er vrijwel zeker van dat ik nog zovele andere onderwerpen waar ik, het liefst dit jaar, nog veel over zou willen lezen vergeet. Dit komt waarschijnlijk omdat mijn geheugen mij in de steek laat zitten, wat mij ertoe brengt om ook het geheugen grondig te gaan bestuderen om zo eventueel mijn eigen geheugen, wellicht door middel van oefeningen, te verbeteren.

Door het idee van deze dag te laten gaan over ideeën om boeken te gaan lezen, hoop ik dat ik mijzelf aanspoor om dit ook werkelijk te gaan doen, ondanks de drukke studie en de televisie die ervoor zorgt dat ik menig uurtje van mijn leven niet-boek-lezend doorbreng.