Converted by Unregistered Copy of Wp2Html
Herman; 14 januari

Tja

Ach, wat is het leven zwaar.

Het leven is zo zwaar. Licht

is het leven niet.

Vulde men de banden maar.

De band men vulde maar. Met

een erg zwevend iets.

Dan, dan was het leven zwaar.

Het leven was dan zwaar. Maar't

fietsen was dan licht.