Converted by Unregistered Copy of Wp2Html
Herman; 11 januari

Het eeuwige leven

In de Indiana Jones Film 'The search for the holy grail' gaat Indiana Jones geholpen door zijn vader en verschillende nazi's, op zoek naar de beker die aan degene die er water uit drinkt het eeuwige leven geeft. Zo en in vele andere films en verhalen zijn mensen al op zoek geweest naar het eeuwige leven.

Het eeuwige leven. Waarom heeft niemand op aarde dit? Omdat de mensen dood gaan. Maar waarom gaan de meeste mensen dood? Omdat zij oud, grijs worden, en hun lichaamsfuncties afnemen. Maar waarom worden de mensen oud en nemen hun lichamelijke mogelijkheden af?

Als je jezelf met een mes in de vinger snijdt dan geneest dat na verloop van tijd. Het lichaam herstelt zich naar verloop van tijd. Waarom zou een lichaam zich zelf niet in stand kunnen houden? Waarom zou een hart bijvoorbeeld niet constant vernieuwd kunnen worden zodat het niet aftakent. Waarom worden botten broos terwijl zij door het lichaam best wel zo zouden kunnen worden onderhouden dat dit niet gebeurt. Waarom verliezen spieren hun kracht? Elk orgaan in het lichaam zou constant vernieuwd kunnen worden zodat het lichaam niet uit zichzelf zou hoeven af te sterven. Waarom sterft de mens op een natuurlijke manier. Waarom is dit natuurlijk, dat sterven. Wat heeft het voor een dier voor een zin om te sterven?

Hierboven staan een heleboel onbeantwoorde vragen waar ik geen antwoord op weet.

Toch moet het volgens mij in de toekomst mogelijk zijn om de menselijke DNA zo aan te passen dat het niet meer zo maar sterft. Dan gaat iemand alleen nog maar dood als hij vermoord wordt door iemand of iets dergelijks. Of dit het walhalla is vraag ik mij trouwens ook af. Misschien meer hierover in een volgend stukje.

op het NOS-journaal te zien is, wel echt gebeurd is. Bijvoorbeeld: Grijpt men in Somalië wel echt in en wordt daar wel zoveel honger geleden? Bestaat Amerika wel echt?

Hierbij is er dus weer een onzekerheid, naast de onzekerheid van gisteren, geïntroduceerd. En ik kan niet echt zeggen dat ik er blij mee ben.ember