Herman; 2 december

Een vaag complot

'Een grote uitslaande brand heeft voor vele miljoenen schade aangericht in Windsor Castle, ongeveer 30 kilometer ten westen van Londen. Het koninklijke kasteel is een van de Engelands belangrijkste monumenten. [...] Naar verluidt waren de meeste kunstschatten onverzekerd vanwege onbetaalbare verzekeringspremies.'

Dit stukje stond zaterdag 21 november in de krant. Op zich een niet echt opzienbarend stukje nieuws. Ik bedoel: het nieuws van de oorlogen in Joegoslavië, Somalië etc. etc. is eclatanter. Maar op vrijdag 27 november stond er dit in de krant:'Een grote brand heeft vanmorgen grote delen van het 16e eeuwse paleis De Hofburg in Wenen verwoest.' Dit zet je natuurlijk wel aan het denken. Twee grote branden die beide miljoenen guldens hebben gekost. Twee grote branden die allebei tekens van macht hetzij koninklijk hetzij adellijk hebben verwoest. Is er hier soms sprake van een aanslag? Een aanslag gepleegd door een of andere vage organisatie.

Dit zou natuurlijk kunnen. En als dit het geval is dan zullen we het bewijs hiervan in de toekomst vinden. Als bijvoorbeeld de Ridderzaal de komende week door vuur verteerd wordt. Alhoewel, onze Ridderzaal, gaat daar zoveel macht in welke vorm dan ook van uit? Nee, zelfs het feit dat onze koningin de troonrede in deze zaal uitspreekt, kan dit vertrek geen gezag geven. Misschien dat de luistervinkjes aan het plafond, die getuigen van een gerechtelijke achtergrond, de zaal nog enige verdwenen gerechtelijke macht geven maar ach nee, vergeleken met Windsor Castle is de Ridderzaal niets. Nee, als je dan toch aan een aanslag in Nederland wil denken in bovenbeschreven vorm, moet je denken aan een allesverwoestende brand in paleis het Loo in Apeldoorn. Dit paleis, waar verschillende koninklijke leden hebben gewoond, heeft de allure van een gebouw met macht. Maar ach nee, misschien moeten we gewoon een wachten op een brand in een zeer kostbaar gebouw buiten onze landsgrenzen. Een gebouw waarin adellijke of koninklijke macht heerst of heerste.

Ik constateer dat zich in de laatste zin wel 4 vrijheidsgraden zitten. Oftewel misschien is het op grond van twee branden wel een beetje voorbarig om iets als bovenstaands te concluderen. Immers als men twee meetwaarden heeft, plaatst men deze toch ook niet in een grafiek om er vervolgens een rechte lijn door te trekken om daaruit op te maken dat er een rechtlijnig verband tussen de gemeten grootheden is?

Inderdaad, dit doet men niet. Daarom ben ik ook zeer benieuwd wat de dag van morgen brengen zal. Of er wellicht meer gevallen voordoen die bovenvermelde veronderstelling steviger in zijn schoenen doet staan. Dat er inderdaad een of andere organisatie aan het licht komt die anarchistisch is ingesteld en zich symbolisch alle macht wil vernietigen door het vuur. We zullen zien.