Herman; 11 december

Bezorgdheid

Hoewel het volgens de leraren Nederlands niet mag zal ik de titel van stukje maar meteen verklaren. Ik ben bezorgd. Ik maak me zorgen over de uiterlijke staat van het ideeënboek. Het ideeënboek is namelijk een beetje dik aan het worden. Elke dag worden er, zoals het hoort, ideeën aan dit boek toegevoegd en dus ingeplakt, maar daardoor wordt het boek steeds dikker en dikker en dikker. Er komt waarschijnlijk een dag dat de ruggegraat van ons trouwe boek de last van de vele ideeën niet meer zal kunnen dragen en bezwijkt. Dit alles is zeer zorgwekkend.

Zou het niet mooi zijn als we, in plaats van een boek waarin de vele ideeën kunnen leven, een draagbare computer gebruiken om de ideeën in op te slaan. Het is nu al het geval dat ideeën op een schijfje worden gezet welke zich in het ideeënboek bevindt, maar het lezen van de ideeën wordt nog steeds in het boek gedaan.

Nu zou je inderdaad wel een portable computertje mee kunnen zeulen waarin alle ideeën zijn opgeslagen, maar de huidige technologie verschaft ons nog geen methode waarbij het plezierig is om van een computer scherm te lezen. Ook de plasma schermpjes die de lettertjes kunnen weergeven zijn (nog) niet oogvriendelijk.

Daar moet dus wat tegen gedaan worden. Er moet een computerscherm ontwikkeld worden waarvan heel makkelijk voor het oog, zoals van een papieren bladzijde van een boek, gelezen kan worden. Als dit scherm ontwikkeld is, dan kan het scherm met daarop aangesloten een computertje met een harde schijf en een diskdrive gaan dienen als boek. Als je nu een kleine sterke computer op dit scherm aansluit dan heeft dit computerboek dezelfde gemakken als een hedendaags boek. Immers het boek is handzaam, je kan het overal mee naar toe nemen. Maar ook kan je makkelijk bladeren. (Dit laatste kan natuurlijk alleen maar als het ontwikkelde leesbare scherm snel nieuwe plaatjes kan overbrengen.) Daar komt nog bij dat het computerboek, indien men een grote harde schijf op hem aansluit, wel klein graag, vele vele vele verschillende boeken in zich kan dragen. Dit is een verschil want een boek van tegenwoordig draagt zelf deze hoeveelheid niet maar laat dat aan de lezer over.

Dit betekent dus dat als je op een dag naar verschillende colleges moet, waar verschillende boeken voor benodigd zijn, je toch maar één boek hoeft mee te zeulen, namelijk je computer boek.

Ook is het niet meer nodig om aantekeningenpapier mee te nemen. Het is waarschijnlijk een kleine moeite om het scherm zo te maken dat het niet alleen gegevens kan uitzenden (aan de lezer) maar ook informatie kan opnemen (van de lezer/schrijver). Zo kan je je aantekeningen gewoon op een daarvoor bestemde bladzijde in je computerboek maken. Daarmee is het ook mogelijk om aantekeningen in je boek wat je aan het bestuderenbent, te maken. (Die dan vervolgens naast de boekdata's kunnen worden opgeslagen en dus bewaard en nog een keer kunnen worden gelezen)

Maar nu het belangrijkste: Hoe maakt men zo'n leesbaar computerscherm wat aanzet kan zijn tot het maken van een computerboek? Zelf dacht ik om de puntjes waarmee de letters worden gemaakt op het computerscherm te laten bestaan uit een zwarte vloeistof. Het computerscherm zelf laat ik dan bestaan uit een glasplaat met daar achter een wit bord met allemaal kleine gaatjes met daar weer achter kleine pompjes die de zwarte vloeistof als dat gewenst is naar het oppervlak brengen om zo een onderdeel van een bepaalde letter te vormen. Deze pompjes worden natuurlijk aangestuurd door de computer. Als nu echter het scherm weer wit moet worden, zuigen alle pompjes de zojuist uitgestoten vloeistof weer op. Zo verkrijgt men dus letters op het scherm die vloeiend in elkaar over lopen. Immers de aantrekkingskracht van de vloeistof verbindt de verschillende onderdelen van een letter.

Ik vraag me af of bovenstaande manier van het maken van een computerscherm wel haalbaar en niet te duur is. Maar toch ben ik van mening dat op een methode gelijk aan bovenstaande een scherm te maken moet zijn wat dus niet uitgaat van licht, zoals de meeste huidige computerschermen, maar van andere dingen. Als iemand nog andere methodes heeft om zo'n scherm te vervaardigen, dan houdt ik mij aanbevolen.